Aktualności

Konkurs na projekt statuetki

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza osoby w wieku 15-30 lat: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów krakowskich uczelni, młodych artystów plastyków, pracowników pracowni artystycznych do udziału w konkursie na zaprojektowanie statuetki Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Zaprojektowana przez młodzież statuetka co roku będzie wręczana osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz młodych w Krakowie. Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Po raz pierwszy zostanie przyznana w roku 2021. Jej laureatami będą mogły zostać osoby z różnych środowisk: szkolnych, oświatowych, sportowych, harcerskich, pozarządowych i wszelkich innych, które wspierają rozwój młodych ludzi. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje mieszkańcom Krakowa w wieku13-26 lat. Patron nagrody –Antonii Weyssenhoff –pedagog i działacz społeczny przez wiele lat z wielkim talentem prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem, instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: mlodziez.krakow.pl