Aktualności

Gra o Karierę - Biuro Karier dla Ciebie

Gra o Karierę - Biuro Karier dla Ciebie Jest to ogólnopolski projekt, którego realizacja planowana jest w dniach 25-29 maja 2020. Ze względu na obecną sytuację, wszystkie wydarzenia organizowane w ramach „Gry o Karierę" będą odbywać się zdalnie. W związku z tym, w ramach projektu, Biura Karier w całej Polsce organizują: warsztaty, szkolenia, doradztwo zawodowe lub inne wydarzenia online pod wspólnym szyldem „Gra o karierę – Biuro Karier dla Ciebie", w których mogą wziąć udział studenci ze wszystkich uczelni. Informacje i zapisy na stronie: www.graokariere.wodpress.com