Aktualności

Bezpłatne wsparcie w ramach projektu CERIecon

Szanowni Państwo!

W imieniu Izby Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, pozwalam sobie przekazać Państwu zaproszenie skierowane dla studentów i absolwentów do udziału w projekcie CERIecon, który realizujemy w międzynarodowym konsorcjum  w Krakowie wspólnie z Urzędem Miasta.

W jego ramach prowadzimy trzeci  nabór uczestników do specyficznego inkubatora przedsiębiorczości zwanego w projekcie Playparkiem. W Playparku oferujemy wsparcie zarówno osobom dopiero planującym otworzyć własną firmę jak i takim, które już mają działalności zarejestrowaną bądź działającą. Wsparcie to obejmuje przede wszystkim całkowicie bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu zagadnień związanych z rozwijaniem firmy, tj. modelowanie biznesowe, tworzenie biznes planu, wykorzystanie mediów społecznościowych, internetu i komunikacji wizualnej ( w tym filmów) do promocji firmy, prawo gospodarcze, autoprezentacja i prezentacja dla inwestorów itp., jak również opłacone wyjazdy na wymiany do regionów partnerskich projektu oraz na finał edycji. Udział w projekcie daje unikalną możliwość połączenia sił z innymi przedsiębiorcami, w tym z zagranicznymi, może pomóc rozwinąć bądź przemodelować własną działalność.

Szczegółowe  informacje wraz z aktualnym formularzem zgłoszeniowym znaleźć można na stronie Urzędu Miasta:

https://business.krakow.pl/informacje_na_temat_dzialan_i_projektow_umk/223600,1643,komunikat,ceriecon_playpark_-_nabor_do_trzeciej_kohorty_projektu.html

Nabór trwa do 21 pażdziernika br. (do niedzieli, do północy). Ilość miejsc graniczona.

Nadmieniam, iż szkolenia i spotkania prowadzone są przez ekspertów ze Stowarzyszenia B1 zaangażowanych  w naszym Playparku. Szkolenia te mają charakter całkowicie nieobowiązkowy, każdy uczestniczy tylko w tym, co jest dla niego interesujące, a obywają się one głównie w jego siedzibie, w  Centrum B7, w Nowej Hucie, gdzie oprócz Playparku Stowarzyszenie rozkręca także bardzo sympatyczny ośrodek różnorodnej aktywizacji lokalnej społeczności. Udział w projekcie nie obliguje do zarejestrowania firmy, ani osiągnięcia jakichkolwiek założonych wyników z działalności już prowadzonych.

Zachęcam do zainteresowania, jak również do przekazania tej informacji innym potencjalnie zainteresowanym. W  przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem,

Małgorzata Deka
     
     Enterprise Europe Network
     Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
     tel. 12 428 92 55
     mdeka@iph.krakow.pl