Oferty pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków

Doradca zawodowy stażysta


Dodano: 2019/05/13 Aktywne do: 2019/05/23
Zakres obowiązków:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór zewnętrzny na stanowisko pracy:

  • doradca zawodowy stażysta

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony do 31 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia.

Miejsce pracy: Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1603556,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-doradca-zawodowy-stazysta.html

  • ds. wdrażania 

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1603349,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-wdrazania.html 

 

Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

Nabory trwają do dnia 23 maja 2019 r. (liczy się data wpływu).

Szczegółowe informacje na temat wymagań, dokumentów oraz trybu i terminu składania  ofert  zawarto w ogłoszeniu, które dostępne jest na stronach internetowych BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WUP - Kraków, Plac na Stawach 1 - parter.