Aktualności

Kierowanie własnym rozwojem: osobistym i zawodowym

Biuro Karier organizuje zajęcia poświęcone kształtowaniu cech i umiejętności przydatnych w każdej pracy i w życiu osobistym: rozumienie rozwoju, poznawanie i akceptacja siebie, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i świata, zasady komunikacji z innymi, asertywność, rozwiązywanie konfliktów i umiejętność negocjacji, zasady organizacji czasu, umiejętność pracy w grupie, kształtowanie odporności na stres, rozwijanie postawy twórczej, kształtowanie umiejętności sprawowania władzy, kultura osobista.

Uczestnicy otrzymają na koniec zaświadczenie o uczestnictwie, które może pomóc w uzyskaniu atrakcyjnej pracy.

Pierwsze spotkanie: środa, 5 grudnia, godz. 17.10 – 18.45 w sali A 104. Zapisy na adres: biuro.karier@afm.edu.pl

Zajęcia w grupach 20-osobowych.

Kurs prowadzi i informacji udziela dr Tomasz Niemirowski.