Aktualności

Kolping poszukuje wolontariuszy do projektów aktywizacyjnych

Związek Centralny Dzieła Kolpinga (www.kolping.pl) rozpoczął realizację dwóch kolejnych projektów aktywizacyjnych, skierowanych do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30+ oraz 50+, zamieszkujących powiaty: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, olkuski, wadowicki, oświęcimski, suski, chrzanowski, bocheński, tarnowski, brzeski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów.

Projekty „Aktywni i samodzielni (AS)- skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” oraz „ Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” to możliwość wzięcia udziału w szkoleniach (bonach szkoleniowych), stażach zawodowych oraz zatrudnieniu subsydiowanym. Oferujemy wsparcie ze strony doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz coacha. Zapewniamy opiekę nad osobami zależnymi (zarówno osobami starszymi, jak i dziećmi), zwrot kosztów dojazdu, badań lekarskich oraz egzaminów. Dla uczestników zaplanowano także oferty stypendiów stażowych/ szkoleniowych. W ramach projektów wspieramy również osoby z niepełnosprawnością poprzez zatrudnienie wspierane, które jest dostosowane do indywidualnych możliwości i ograniczeń tychże osób. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż projekt „Aktywni i samodzielni (AS)- skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” oraz „ Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W związku z realizacją tych projektów poszukujemy 6 wolontariuszy, którzy chcieliby nawiązać z nami współpracę, wspierając osoby niepełnosprawne na terenie Brzeska, Wadowic i Oświęcimia (po 2 osoby na każde centrum). 

Wolontariusze będą gruntownie przeszkoleni przez naszego trenera zatrudnienia wspieranego w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zapewniamy im także zwrot kosztów dojazdu. Dzięki współpracy z nami, wolontariusze mogą zdobyć cenne doświadczenie w zakresie realizacji projektów unijnych oraz pracy trenerskiej z osobami niepełnosprawnymi. Do głównych zadań wolontariuszy należałoby:

- wsparcie osób niepełnosprawnych na stanowisku pracy
- motywowanie i wzmacnianie uczestników projektu w podjęciu zatrudnienia
- pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych