Praktyki / Staże

Parlament Europejski

Staż można odbywać w Brukseli, Luksemburgu, a także w innych miastach państw UE.

Płatne staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim


Dodano: 2018/11/08 Aktywne do: 2018/11/30
Zakres obowiązków:

Na stypendium mogą zgłosić się absolwenci szkół wyższych posługujący się biegle dwoma językami urzędowymi UE*. Osoby, które pracowały więcej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub agencji UE, nie mogą starać się o ww. staż.

Więcej informacji o ofertach staży, zadaniach realizowanych podczas takiego stażu, szczegółowych wymaganiach wobec kandydatów i procedurze aplikacji,  znajduje się na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

* należy pamiętać, iż język polski jest językiem urzędowym UE

Informacja na stronach internetowych MSZ

  

Od Kandydatów oczekujemy:
Oferujemy:
Kontakt: