Aktualności

Płatne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Do 31 października br. istnieje możliwość składania aplikacji na 3-5 miesięczne staże w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.
 
 
Wśród wymagań wobec osób aplikujących znajdują się:
• posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej; • posiadanie dyplomu wyższej uczelni lub ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału (w tym: audyt, budżet, rachunkowość, administracja, zasoby ludzkie, tłumaczenia pisemne, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo) ; • biegła znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej jeszcze jednego języka urzędowego UE;  • brak stażu w innej instytucji lub agencji UE.
 
Termin nadsyłania aplikacji mija 31 października br.. Więcej informacji o procedurze aplikacji na staż znajduje się na stronie internetowej ETO.