"Pomoc w Angielskim" bezpłatnie pomaga w procesie rekrutacji służąc radami odnośnie calego procesu  rekrutacji po angielsku (począwszy od pisania CV az do rozmowy  rekrutacyjnej). 

https://pomocwangielskim.pl/

Klauzula do CV zgodna z RODO w trzech językach https://pomocwangielskim.pl/klauzula-cv Jak napisać profesjonalny email po angielsku https://pomocwangielskim.pl/email-po-angielsku Jak opisać zainteresowania w CV https://pomocwangielskim.pl/zainteresowania-w-cv Jak opisać umiejętności w CV https://pomocwangielskim.pl/umiejetnosci-w-cv Jak napisać list motywacyjny (po polsku i po angielsku) https://pomocwangielskim.pl/list-motywacyjny Jak napisać CV (po polsku i po angielsku) https://pomocwangielskim.pl/cv-wzor-jak-napisac-cv