Praktyki / Staże

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Kraków

Praktyki studenckie lub wolontariat w Dziale Edukacji Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.


Dodano: 2019/05/13 Aktywne do: 2019/06/12
Zakres obowiązków:

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów o możliwości odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Zapraszamy do odbywania wolontariatu i praktyk również w wakacje, zachęcam do zapoznania się z artykułem: Wakacyjne praktyki w bibliotece.

Poniższej przesyłam szczegółowe informacje, a w załączniku wzór umowy dotyczący praktyk studenckich.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań.

Do zadań praktykantów/wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy:

 • zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,
 • pracach biurowych,
 • organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
 • opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
 • przygotowaniu kursów e-learningowych,
 • obsłudze użytkowników,
 • redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:

 • warsztatów zgodnych z profilem studiów,
 • szkoleń komputerowych dla seniorów,
 • spotkań biblioterapeutycznych,

Od praktykanta oczekujemy:

 • zdolności komunikacyjnych,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i internetu.

Dodatkowym atutem będzie znajomość:

 • platform: Wordpress, Moodle,
 • programów graficznych,
 • dysku Google,
 • języków obcych.

W zamian oferujemy:

 • praktykę/wolontariat uregulowany umową w dogodnym i uzgodnionym wcześniej terminie,
 • wystawienie referencji o odbytych praktykach/wolontariacie,
 • pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
 • zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres renata.augustyn@rajska.info