Aktualności

Projekt EKSPERT

Już w październiku rusza II edycja PROEJKTU EKSPERT, który organizowany jest pod marką Project Management Day of Service, 
promowaną przez Project Management for Change (pm4change), organizację z USA, 
która  z powodzeniem wprowadziła podobną formułę w USA i Australii. 
Inicjatorem wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Projektów Młodzieżowych wydawca Karty EURO26, 
współorganizator wielu projektów młodzieżowych (m.in. Mobility in the Mind, 
Time for Youth), członek Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, sieci EURODESK oraz specjaliści z PMExperts, 
którzy współpracowali z takimi firmami jak Amica, PZU, Google, Orlen. 
 
II edycja PROJEKT EKSPERT odbędzie się 20 października w warszawskim Startberry. 
Założeniem projektu jest jednodniowy warsztat skierowany  do osób w wieku 18 – 29 lat, 
a jego główny cel to przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami. 
Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgodnie  z przewidywaniami, 
Uczestnicy Projektu zrealizowali 4 projekty w 5 osobowych grupach, które zostały poprowadzone przez Konsultantów  z PMExperts.  
Udział w warsztacie jest bezpłatny, a ilość Uczestników uzależniona  od kolejności zgłoszeń. 
Szczegóły oraz warunki rekrutacji PROJEKTU EKSPERT znajdują się  na stronie: http://www.projektekspert.pl/