Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projekcie „Z POWER-em w przyszłość!”.

Nasza firma tj. Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o., uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje projektu „Z POWER-em w przyszłość! „realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Projekt kierowany jest do ludzi młodych (15-29 lat) biernych zawodowo (nie zarejestrowanych jako bezrobotni, nie kształcących się w trybie stacjonarnym), zamieszkałych na terenie Krakowa. Zapraszamy studentów zaocznych, wieczorowych gdzie w ramach projektu będą mogli oni uzyskać pomoc w zakresie dalszego rozwoju zawodowego w tym pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

W projekcie oferujemy:

  • Szkolenia zawodowe oraz płatne staże zawodowe
  • Bon stażowy
  • Bon szkoleniowy
  • Bon zatrudnieniowy
  • Doradztwo zawodowe i psychologiczne;
  • Pośrednictwo pracy;
  • Coaching
  • Bon na zasiedlenie
  • Wsparcie towarzyszące (catering na szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu, stypendia szkoleniowe.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą  o wyrażenie zgody na możliwość publikacji ulotek, plakatów i działań informacyjnych( na temat naszego projektu) u Państwa w biurze, na stronie internetowej lub za pomocą mediów społecznościowych.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o.

Ul. Zamknięta 10/2.13

tel/fax. (12) 423 66 90 /605-847-700,

zpowerem@itk.krakow.pl 

    http://www.itk.krakow.pl/zpowerem/