Aktualności

Wolontariat: Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy

Ośrodek kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy stanowi instytucjonalny środek wychowawczy, gdzie kierowani są nieletni, którzy dopuścili się zachowania o znamionach demoralizacji lub czynów karalnych. Praca z nieletnimi ma za zdanie m.in. resocjalizację nieletnich, uzupełnianie deficytów socjalizacyjnych, wsparcie edukacyjne.

Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Przybyszewskiego 15A w Krakowie. Ośrodek jest czynny w okresie od września do czerwca, zajęcia odbywają się popołudniami od godz. 15:30 do 19:30.

Poszukujemy przede wszystkim wolontariuszy interesujących się resocjalizacją, prawem, pedagogiką, psychologią, gotowych na wolontariat na dłuższy okres czasu (rok szkolny).


Głównymi zadaniami wolontariuszy byłaby:


- Pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz pomoc w nauce na poziomie szkoły podstawowej, oraz szkół średnich branżowych, techników oraz liceów. Główne przedmioty: matematyka, chemia, fizyka, języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski.


-Pomoc przy prowadzeniu zajęć z arteterapii, koordynacja pracy plastycznej, pomoc, instruktaż, jak też możliwość przeprowadzania własnych zajęć, po akceptacji kierownika ośrodka.

- wolontariat raz w tygodniu godz. 16.15 – 17.30. (dzień podaje wolontariusz)

Praca w naszym Ośrodku kuratorskim to możliwość nabycia realnego doświadczenia we współpracy z trudniejszą młodzieżą, poznania zasad działania tego rodzaju placówki, zdobycie praktyki w prowadzeniu zajęć, możliwość wykorzystania i stosowania posiadanej wiedzy nabywanej podczas studiów.

Pozdrawiam,

Marta Janik
kierownik Ośrodka Kuratorskiego
kurator zawodowy
I ZKSS przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

nr tel: 12 619 64 09,
dyżury: wtorki/czwartki w godz. od 9.00 do 14.00