Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Praca
Kraków
Dodane 1 rok dni temu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane pracą polegającą na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością do zapoznania się z ogłoszeniem i składania ofert – szczegóły dotyczące zamówienia publicznego oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=128965

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA RODZIN Z DZIEĆMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ mogą świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, asystenta osoby niepełnosprawnej, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, oligofrenopedagoga lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć wymagane usługi.

Wymagania dodatkowe to posiadanie doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka z niepełnosprawnością niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: a) Kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, b) Motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, c) Prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych, d) Wspieranie w codziennych czynnościach życiowych.

2) Interwencje i pomoc w życiu w środowisku i rodzinie, w tym: a) Pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych: poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, b) Ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, c) Doradztwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy ze strony innych instytucji, d) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, e) Kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka z niepełnosprawnością.

3) Wspieranie i trening w zakresie wspomagania procesu leczenia, w tym: a) Wsparcie i trening umiejętności pielęgnacji dziecka z niepełnosprawnością, w tym: utrzymania higieny, zmiany opatrunków, użycia środków pomocniczych, materiałów medycznych i przedmiotów ortopedycznych, b) Wsparcie i trening w zakresie uzgadniania i pilnowania terminów badań, zabiegów, wizyt u lekarza, c) Wsparcie i trening z zakresie pilnowania podawania leków oraz obserwowania ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, d) Pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych.

4) Przejęcie czasowej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością z zapewnieniem niezbędnych potrzeb życiowych, np. zmiana pieluch, pielucho majtek, w celu umożliwienia rodzicom: załatwienia spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. zrobienie zakupów), załatwienie spraw urzędowych, dbania o własne zdrowie (np. wizyty u lekarza, korzystanie z rehabilitacji), odpoczynku (np. poprzez wspólne wyjście).

5) Odprowadzanie i przyprowadzanie dziecka z niepełnosprawnością do/z przedszkola lub szkoły. Specjalistyczne usługi będą świadczone na terenie Krakowa (w mieszkaniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb).

W przypadku pytań proszę o kontakt z wyznaczonymi pracownikami MOPS Kraków: – w zakresie przedmiotu zamówienia: Klaudia Grzeszczuk, tel. 12 616 53 55, klaudia.grzeszczuk@mops.krakow.pl – w zakresie dotyczącym procedury: Tomasz Stefański, tel. 12 616 54 69 , tomasz.stefański@mops.krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoNiepełnosprawność